QMonitor | Новости Казахстана

Бiз туралы

Редакция

QMonitor желілік басылымы ҚР Ақпарат және коммуникациялак министрлігінде тіркелген

Жеке меншік иесі - ЖШС "MediaMax"

Мерзімді баспасөз басылымын, ақпараттық агенттікті және желілік басылымды есепке қою, қайта есепке қою туралы куәлік №KZ16VPY00028259 23.10.2020  ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің Ақпарат комитеті берген

Заңды мекен-жайыі:
050000 ҚР Алматы қ., Желтоксан көшесі, 96/98 үй, 324 офис
www.qmonitor.kz


Бас редактор 
Бас редактордың орынбасары 
Шолушылар

Қазақ нұсқасының редакторы

Редакцияның рұқсатынсыз сайттың материалдарын дәйексөз мәтіні орналасқан бетіне толық гиперсілтемесіз пайдалануға тыйым салынады.

Авторлардың пікірі редакцияның пікірімен сәйкес келмеуі мүмкін.
Редакция жарнамалық хабарландырулардағы ақпараттың шынайылығы үшін жауап бермейді.

19.532999999999998